CodeServer Logo
Hjälp Logga inPublikationerStartsida
Klassifikationslista - Kategori: Alla (73)
[+] Tillgängliga kolumner [+] Sök
Klassifikationsnamn
Versionsnamn
Senaste ändring i version
H
AKUTStatusFlag12015-10-14KoderSök
ATCStatusFlag12017-10-02KoderSök
AVD - KOMBIKAStatusFlag12017-10-20KoderSök
AVDTYPStatusFlag12016-11-02KoderSök
AVTALStatusFlag12017-06-16KoderSök
AVTALSTYPStatusFlag12007-11-20KoderSök
BASOMRNYStatusFlag12017-03-09KoderSök
BEREDNINGStatusFlag12007-10-25OrganisationerSök
BESTAVDStatusFlag12008-09-10KoderSök
BTYPStatusFlag12016-12-20KoderSök
BUDOMRStatusFlag12009-07-15KoderSök
CVRGRUPPStatusFlag12017-05-05KoderSök
DIAGNOSStatusFlag12016-12-21KoderSök
DRIFTFORMStatusFlag12008-06-24KoderSök
Fakturamottagare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
Fakturautställare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
FAVDStatusFlag12017-10-20OrganisationerSök
FORETAGStatusFlag12017-10-17OrganisationerSök
FTGTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
IFORMStatusFlag12013-07-11KoderSök
IKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
INRStatusFlag12017-10-16OrganisationerSök
InrettningStatusFlag12010-09-30KoderSök
INRTYPStatusFlag12016-05-16KoderSök
Klassifikation StatusFlag12011-01-26KoderSök
KLINStatusFlag12017-10-20OrganisationerSök
KlinikStatusFlag12008-06-24KoderSök
KombinationStatusFlag12017-09-28KoderSök
KUNDStatusFlag12017-10-17OrganisationerSök
LABTYPStatusFlag12005-06-29KoderSök
LeverantörStatusFlag12009-05-12KoderSök
LKFStatusFlag12016-02-01KoderSök
Modell StatusFlag12017-10-13KoderSök
NAROMRADEStatusFlag12007-10-26OrganisationerSök
OMRKODStatusFlag12008-06-24KoderSök
OMRKODNYStatusFlag12017-03-09KoderSök
OMRTYPStatusFlag12016-01-25KoderSök
OPKOD - operationskoder/åtgärdskoderStatusFlag12017-03-31KoderSök
ORGNRStatusFlag12017-10-13KoderSök
PATKLASSStatusFlag12015-01-19KoderSök
PATKONTStatusFlag12017-09-04OrganisationerSök
Prisleverantör StatusFlag12008-08-01KoderSök
PRODUKTStatusFlag12017-10-17KoderSök
Produktomgångstyp StatusFlag12011-03-22KoderSök
PRODUKTTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
PVDGStatusFlag12017-10-19KoderSök
RESTEXTStatusFlag12005-04-12KoderSök
SAMVERKSStatusFlag12017-10-20OrganisationerSök
SMENHETStatusFlag12017-02-28KoderSök
SMTABStatusFlag12015-12-28KoderSök
SPECStatusFlag12011-09-01KoderSök
SPECGRUPPStatusFlag12005-04-12KoderSök
STADSDELStatusFlag12007-01-23KoderSök
STORKUNDStatusFlag12005-06-16OrganisationerSök
STYPStatusFlag12015-11-27KoderSök
SUBORGStatusFlag12016-09-30OrganisationerSök
TAXAStatusFlag12014-09-15KoderSök
TESTTABELL2StatusFlag12016-01-05Hierarchy StatusKoderSök
TESTTABELL3StatusFlag12016-09-28KoderSök
TESTTABELL4StatusFlag12016-10-19KoderSök
TillstandStatusFlag12016-11-23KoderSök
TillstandTypStatusFlag12016-11-23KoderSök
UFORMStatusFlag12005-04-12KoderSök
UKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
UPPDRAGSTYPStatusFlag12017-08-30KoderSök
VARDGRENStatusFlag12016-03-03KoderSök
VARDNIVAStatusFlag12008-06-24KoderSök
VDGStatusFlag12015-09-28KoderSök
VPLANStatusFlag12017-02-01KoderSök
VårdserviceStatusFlag12016-07-20OrganisationerSök
VårdserviceTypStatusFlag12013-12-10KoderSök
ÅtagandeStatusFlag12017-09-11KoderSök
ÅtgärdsgruppStatusFlag12017-10-19KoderSök
SuomeksiIn EnglishDB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy