CodeServer Logo
Hjälp Logga inPublikationerStartsida
Klassifikationslista - Kategori: Alla (66)
[+] Tillgängliga kolumner [+] Sök
Klassifikationsnamn
Versionsnamn
Senaste ändring i version
H
AKUTStatusFlag12015-10-14KoderSök
ATCStatusFlag12019-02-28KoderSök
AVD - KOMBIKAStatusFlag12019-03-21KoderSök
AVDTYPStatusFlag12016-11-02KoderSök
AVTALStatusFlag12018-11-20KoderSök
AVTALSTYPStatusFlag12007-11-20KoderSök
BASOMRNYStatusFlag12018-08-08KoderSök
BEREDNINGStatusFlag12007-10-25OrganisationerSök
BESTAVDStatusFlag12008-09-10KoderSök
BTYPStatusFlag12018-10-22KoderSök
BUDOMRStatusFlag12009-07-15KoderSök
CVRGRUPPStatusFlag12019-01-24KoderSök
DIAGNOSStatusFlag12018-12-20KoderSök
DRIFTFORMStatusFlag12008-06-24KoderSök
Fakturamottagare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
Fakturautställare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
FAVDStatusFlag12019-03-21OrganisationerSök
FORETAGStatusFlag12019-03-13OrganisationerSök
FTGTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
IFORMStatusFlag12013-07-11KoderSök
IKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
INRStatusFlag12019-03-21OrganisationerSök
InrettningStatusFlag12010-09-30KoderSök
INRTYPStatusFlag12016-05-16KoderSök
Klassifikation StatusFlag12011-01-26KoderSök
KLINStatusFlag12019-03-21OrganisationerSök
KlinikStatusFlag12008-06-24KoderSök
KombinationStatusFlag12019-02-28KoderSök
KUNDStatusFlag12019-03-15OrganisationerSök
LABTYPStatusFlag12005-06-29KoderSök
LeverantörStatusFlag12009-05-12KoderSök
LKFStatusFlag12016-02-01KoderSök
Modell StatusFlag12019-03-01KoderSök
NAROMRADEStatusFlag12007-10-26OrganisationerSök
OMRKODNYStatusFlag12018-08-08KoderSök
OMRTYPStatusFlag12016-01-25KoderSök
OPKOD - operationskoder/åtgärdskoderStatusFlag12019-02-26KoderSök
ORGNRStatusFlag12019-03-18KoderSök
PATKLASSStatusFlag12015-01-19KoderSök
PATKONTStatusFlag12018-11-20OrganisationerSök
Prisleverantör StatusFlag12008-08-01KoderSök
PRODUKTStatusFlag12019-03-20KoderSök
Produktomgångstyp StatusFlag12011-03-22KoderSök
PRODUKTTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
PVDGStatusFlag12019-03-21KoderSök
RESTEXTStatusFlag12005-04-12KoderSök
SAMVERKSStatusFlag12019-03-15OrganisationerSök
SPECStatusFlag12011-09-01KoderSök
SPECGRUPPStatusFlag12005-04-12KoderSök
STADSDELStatusFlag12007-01-23KoderSök
STORKUNDStatusFlag12005-06-16OrganisationerSök
STYPStatusFlag12015-11-27KoderSök
SUBORGStatusFlag12016-09-30OrganisationerSök
TAXAStatusFlag12018-11-29KoderSök
TillstandStatusFlag12016-11-23KoderSök
TillstandTypStatusFlag12016-11-23KoderSök
UFORMStatusFlag12005-04-12KoderSök
UKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
UPPDRAGSTYPStatusFlag12019-03-20KoderSök
VARDGRENStatusFlag12016-03-03KoderSök
VARDNIVAStatusFlag12008-06-24KoderSök
VDGStatusFlag12018-10-22KoderSök
VårdserviceStatusFlag12016-07-20OrganisationerSök
VårdserviceTypStatusFlag12013-12-10KoderSök
ÅtagandeStatusFlag12019-01-25KoderSök
ÅtgärdsgruppStatusFlag12019-03-18KoderSök
SuomeksiIn EnglishDB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy