CodeServer Logo
Hjälp Logga inPublikationerStartsida
Klassifikationslista - Kategori: Alla (73)
[+] Tillgängliga kolumner [+] Sök
Klassifikationsnamn
Versionsnamn
Senaste ändring i version
H
AKUTStatusFlag12015-10-14KoderSök
ATCStatusFlag12018-04-18KoderSök
AVD - KOMBIKAStatusFlag12018-05-24KoderSök
AVDTYPStatusFlag12016-11-02KoderSök
AVTALStatusFlag12018-04-24KoderSök
AVTALSTYPStatusFlag12007-11-20KoderSök
BASOMRNYStatusFlag12018-05-07KoderSök
BEREDNINGStatusFlag12007-10-25OrganisationerSök
BESTAVDStatusFlag12008-09-10KoderSök
BTYPStatusFlag12018-04-23KoderSök
BUDOMRStatusFlag12009-07-15KoderSök
CVRGRUPPStatusFlag12018-02-02KoderSök
DIAGNOSStatusFlag12017-12-06KoderSök
DRIFTFORMStatusFlag12008-06-24KoderSök
Fakturamottagare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
Fakturautställare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
FAVDStatusFlag12018-05-24OrganisationerSök
FORETAGStatusFlag12018-05-18OrganisationerSök
FTGTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
IFORMStatusFlag12013-07-11KoderSök
IKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
INRStatusFlag12018-05-21OrganisationerSök
InrettningStatusFlag12010-09-30KoderSök
INRTYPStatusFlag12016-05-16KoderSök
Klassifikation StatusFlag12011-01-26KoderSök
KLINStatusFlag12018-05-22OrganisationerSök
KlinikStatusFlag12008-06-24KoderSök
KombinationStatusFlag12018-05-14KoderSök
KUNDStatusFlag12018-05-22OrganisationerSök
LABTYPStatusFlag12005-06-29KoderSök
LeverantörStatusFlag12009-05-12KoderSök
LKFStatusFlag12016-02-01KoderSök
Modell StatusFlag12018-05-15KoderSök
NAROMRADEStatusFlag12007-10-26OrganisationerSök
OMRKODStatusFlag12008-06-24KoderSök
OMRKODNYStatusFlag12018-04-06KoderSök
OMRTYPStatusFlag12016-01-25KoderSök
OPKOD - operationskoder/åtgärdskoderStatusFlag12018-04-23KoderSök
ORGNRStatusFlag12018-05-17KoderSök
PATKLASSStatusFlag12015-01-19KoderSök
PATKONTStatusFlag12018-04-09OrganisationerSök
Prisleverantör StatusFlag12008-08-01KoderSök
PRODUKTStatusFlag12018-05-18KoderSök
Produktomgångstyp StatusFlag12011-03-22KoderSök
PRODUKTTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
PVDGStatusFlag12018-05-23KoderSök
RESTEXTStatusFlag12005-04-12KoderSök
SAMVERKSStatusFlag12018-05-24OrganisationerSök
SMENHETStatusFlag12017-02-28KoderSök
SMTABStatusFlag12015-12-28KoderSök
SPECStatusFlag12011-09-01KoderSök
SPECGRUPPStatusFlag12005-04-12KoderSök
STADSDELStatusFlag12007-01-23KoderSök
STORKUNDStatusFlag12005-06-16OrganisationerSök
STYPStatusFlag12015-11-27KoderSök
SUBORGStatusFlag12016-09-30OrganisationerSök
TAXAStatusFlag12018-01-09KoderSök
TESTTABELL2StatusFlag12016-01-05Hierarchy StatusKoderSök
TESTTABELL3StatusFlag12016-09-28KoderSök
TESTTABELL4StatusFlag12016-10-19KoderSök
TillstandStatusFlag12016-11-23KoderSök
TillstandTypStatusFlag12016-11-23KoderSök
UFORMStatusFlag12005-04-12KoderSök
UKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
UPPDRAGSTYPStatusFlag12018-04-18KoderSök
VARDGRENStatusFlag12016-03-03KoderSök
VARDNIVAStatusFlag12008-06-24KoderSök
VDGStatusFlag12015-09-28KoderSök
VPLANStatusFlag12017-02-01KoderSök
VårdserviceStatusFlag12016-07-20OrganisationerSök
VårdserviceTypStatusFlag12013-12-10KoderSök
ÅtagandeStatusFlag12018-05-14KoderSök
ÅtgärdsgruppStatusFlag12018-05-15KoderSök
SuomeksiIn EnglishDB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy