CodeServer Logo
Hjälp Logga inPublikationerStartsida
Klassifikationslista - Kategori: Alla (71)
[+] Tillgängliga kolumner [+] Sök
Klassifikationsnamn
Versionsnamn
Senaste ändring i version
H
AKUTStatusFlag12015-10-14KoderSök
ATCStatusFlag12018-12-05KoderSök
AVD - KOMBIKAStatusFlag12018-12-11KoderSök
AVDTYPStatusFlag12016-11-02KoderSök
AVTALStatusFlag12018-11-20KoderSök
AVTALSTYPStatusFlag12007-11-20KoderSök
BASOMRNYStatusFlag12018-08-08KoderSök
BEREDNINGStatusFlag12007-10-25OrganisationerSök
BESTAVDStatusFlag12008-09-10KoderSök
BTYPStatusFlag12018-10-22KoderSök
BUDOMRStatusFlag12009-07-15KoderSök
CVRGRUPPStatusFlag12018-11-05KoderSök
DIAGNOSStatusFlag12018-12-06KoderSök
DRIFTFORMStatusFlag12008-06-24KoderSök
Fakturamottagare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
Fakturautställare StatusFlag12008-08-01OrganisationerSök
FAVDStatusFlag12018-12-11OrganisationerSök
FORETAGStatusFlag12018-12-07OrganisationerSök
FTGTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
IFORMStatusFlag12013-07-11KoderSök
IKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
INRStatusFlag12018-12-10OrganisationerSök
InrettningStatusFlag12010-09-30KoderSök
INRTYPStatusFlag12016-05-16KoderSök
Klassifikation StatusFlag12011-01-26KoderSök
KLINStatusFlag12018-12-11OrganisationerSök
KlinikStatusFlag12008-06-24KoderSök
KombinationStatusFlag12018-12-11KoderSök
KUNDStatusFlag12018-12-07OrganisationerSök
LABTYPStatusFlag12005-06-29KoderSök
LeverantörStatusFlag12009-05-12KoderSök
LKFStatusFlag12016-02-01KoderSök
Modell StatusFlag12018-12-11KoderSök
NAROMRADEStatusFlag12007-10-26OrganisationerSök
OMRKODStatusFlag12008-06-24KoderSök
OMRKODNYStatusFlag12018-08-08KoderSök
OMRTYPStatusFlag12016-01-25KoderSök
OPKOD - operationskoder/åtgärdskoderStatusFlag12018-12-10KoderSök
ORGNRStatusFlag12018-12-07KoderSök
PATKLASSStatusFlag12015-01-19KoderSök
PATKONTStatusFlag12018-11-20OrganisationerSök
Prisleverantör StatusFlag12008-08-01KoderSök
PRODUKTStatusFlag12018-12-11KoderSök
Produktomgångstyp StatusFlag12011-03-22KoderSök
PRODUKTTYPStatusFlag12016-12-21KoderSök
PVDGStatusFlag12018-12-11KoderSök
RESTEXTStatusFlag12005-04-12KoderSök
SAMVERKSStatusFlag12018-12-11OrganisationerSök
SPECStatusFlag12011-09-01KoderSök
SPECGRUPPStatusFlag12005-04-12KoderSök
STADSDELStatusFlag12007-01-23KoderSök
STORKUNDStatusFlag12005-06-16OrganisationerSök
STYPStatusFlag12015-11-27KoderSök
SUBORGStatusFlag12016-09-30OrganisationerSök
TAXAStatusFlag12018-11-29KoderSök
TESTTABELL2StatusFlag12016-01-05Hierarchy StatusKoderSök
TESTTABELL3StatusFlag12016-09-28KoderSök
TESTTABELL4StatusFlag12016-10-19KoderSök
TillstandStatusFlag12016-11-23KoderSök
TillstandTypStatusFlag12016-11-23KoderSök
UFORMStatusFlag12005-04-12KoderSök
UKODStatusFlag12016-12-22KoderSök
UPPDRAGSTYPStatusFlag12018-11-29KoderSök
VARDGRENStatusFlag12016-03-03KoderSök
VARDNIVAStatusFlag12008-06-24KoderSök
VDGStatusFlag12018-10-22KoderSök
VPLANStatusFlag12017-02-01KoderSök
VårdserviceStatusFlag12016-07-20OrganisationerSök
VårdserviceTypStatusFlag12013-12-10KoderSök
ÅtagandeStatusFlag12018-11-14KoderSök
ÅtgärdsgruppStatusFlag12018-09-11KoderSök
SuomeksiIn EnglishDB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy