Classification and classification version details
Classification data
ORGNR
ORGNR
Codes
No
No

Beskrivning
Används av HSF för att identifiera motparts (leverantörer) organisationsnummer i ett vårdavtal.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Version data
pic 1 (Default version)
Sekund AB
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-01-23 09:47 / Sandin, Mårten
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy