Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
OPKOD
OPKOD - operationskoder/åtgärdskoder
Koder
Nej
Nej
Klassifikation av operationer
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-04-23 07:27 / Pernaa Bäckman, Katriina
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy