Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
PRODUKTTYP
PRODUKTTYP
Koder
Nej
Nej
Produkttyper i Stockholmsmodellen
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2016-12-21 09:50 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy