Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
FORETAG
FORETAG
Organisationer
Nej
Nej

Beskrivning
Används av HSF för att identifiera olika företag (ägaridentitet) som HSF har en relation med. Är obligatoriskt uppgift på AVD (kombika).

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla organisationer
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-01-18 15:27 / Sjögren Tengwall, Susanna
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy