Classification and classification version details
Classification data
FORETAG
FORETAG
Organizations
No
No

Beskrivning
Används av HSF för att identifiera olika företag (ägaridentitet) som HSF har en relation med. Är obligatoriskt uppgift på AVD (kombika).

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all organizations
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-08-17 13:41 / Larsson, Eva-Britt
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy