Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
AVD
AVD - KOMBIKA
Koder
Nej
Nej
Avdelningar i kombika
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-10-19 16:34 / Berggrund, Marika
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy