Classification and classification version details
Classification data
SMENHET
SMENHET
Codes
No
No

Enheter i Stockholmsmodellen används enbart av TakeCare fr o m 2009-01-01

2015-12-28 -Slutdatum sätts till 2016-12-31 i samråd med Eskil Österberg. Detta innebär att publikationer fortsätter som tidigare.

 

2015-11-20 I enlighet med beslut av informationsägare är nu denna tabell stängd med sludatum 2015-12-31

Underlag för stängning  har tagits fram med hjälp av olika systemansvariga och andra parter samt beretts i funktionsgruppsrådet (FGR) med efterföljande rekommendation att informationsägare skriftligen ska bifalla rekommendationen att stänga tabellerna, vilket bifölls den 13/11-2015.    


Tabellen kommer att vara synlig i Kodserver under 2016.

Publicering av exportfil kommer att kvarstå till jannari 2016. Därefter stängs publicering av och exporfil finns att hämta under 2016, därefter tas den bort från ftp-arean.

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2016-12-31
2017-02-28 12:59 / Pettersson, Annelie
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy