Classification and classification version details
Classification data
LABTYP
LABTYP
Codes
No
No

Beskrivning
Tabellen Labtyp är en styrtabell för tabellen Kund. Värdet definierar Kundkodens betalningsomfattning d v s vem ska faktureras och vad ska faktureras. Används av FUMS (FaktureringsUnderlag Medicinsk Service)

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2005-01-01 - 2099-12-31
2005-06-29 08:33 / Löfström, Åsa
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy