Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
LABTYP
LABTYP
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Tabellen Labtyp är en styrtabell för tabellen Kund. Värdet definierar Kundkodens betalningsomfattning d v s vem ska faktureras och vad ska faktureras. Används av FUMS (FaktureringsUnderlag Medicinsk Service)

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2005-01-01 - 2099-12-31
2005-06-29 08:33 / Löfström, Åsa
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy