Classification and classification version details
Classification data
SMTAB
SMTAB
Codes
No
No

2015-12-28 -Slutdatum sätts till 2016-12-31 i samråd med Eskil Österberg. Detta innebär att publikation fortsätter som tdigare.

 

2015-11-20 I enlighet med beslut av informationsägare är nu denna tabell stängd med sludatum 2015-12-31

Underlag för stängning  har tagits fram med hjälp av olika systemansvariga och andra parter samt beretts i funktionsgruppsrådet (FGR) med efterföljande rekommendation att informationsägare skriftligen ska bifalla rekommendationen att stänga tabellerna, vilket bifölls den 13/11-2015.    


Tabellen kommer att vara synlig i Kodserver under 2016.

Publicering av exportfil kommer att kvarstå till jannari 2016. Därefter stängs publicering av och exporfil finns att hämta under 2016, därefter tas den bort från ftp-arean.

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2006-01-01 - 2016-12-31
2015-12-28 12:37 / Malm, Roger
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy