Classification and classification version details
Classification data
AVTALSTYP
AVTALSTYP
Codes
No
No

Beskrivning
Används av HSF för identitet av olika typer av avtal. Används vidare vid registrering av vårdavtal i avtalsdatabasen ADA samt som begrepp för att skilja på vårdavtal på en högre aggregerad nivå.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal


 

 

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2007-11-20 09:25 / Johansson, Elisabeth
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy