Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
AVTALSTYP
AVTALSTYP
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Används av HSF för identitet av olika typer av avtal. Används vidare vid registrering av vårdavtal i avtalsdatabasen ADA samt som begrepp för att skilja på vårdavtal på en högre aggregerad nivå.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal


 

 

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2007-11-20 09:25 / Johansson, Elisabeth
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy