Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
OMRTYP
OMRTYP
Koder
Nej
Nej
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2007-10-01 - 2099-12-31
2016-01-25 09:46 / Malm, Roger
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy