Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
BTYP
BTYP
Koder
Nej
Nej

Besökstyp

Används för beskrivning av vårdkontakter. Anger på vilket sätt patientens kontakt med hälso-och sjuvården sker (t.ex. enskilt mottagningsbesök, hembesök, teambesök).

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-10-22 13:37 / Pernaa Bäckman, Katriina
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy