Classification and classification version details
Classification data
BTYP
BTYP
Codes
No
No

Besökstyp

Används för beskrivning av vårdkontakter. Anger på vilket sätt patientens kontakt med hälso-och sjuvården sker (t.ex. enskilt mottagningsbesök, hembesök, teambesök).

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-04-23 07:47 / Pernaa Bäckman, Katriina
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy