Classification and classification version details
Classification data
PrisLev
Prisleverantör
Codes
No
No

Beskrivning
Koden i tabellen PrisLev används som identifiering av Prisleverantör i HEJ och som selekteringsbegrepp för uppföljning.Prisleverantör används för att gruppera leverantörer som tillhör samma vårdgivare/fakturautställare. I vården kan en prisleverantör motsvara en klinik eller någon annan del av en självständig vårdgivare.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2008-01-01 - 2099-12-31
2008-08-01 10:26 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy