Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
PrisLev
Prisleverantör
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Koden i tabellen PrisLev används som identifiering av Prisleverantör i HEJ och som selekteringsbegrepp för uppföljning.Prisleverantör används för att gruppera leverantörer som tillhör samma vårdgivare/fakturautställare. I vården kan en prisleverantör motsvara en klinik eller någon annan del av en självständig vårdgivare.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2008-01-01 - 2099-12-31
2008-08-01 10:26 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy