Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
Modell
Modell
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Modellid används för att identifiera av vilken ersättningsmodell som används på ett uppdragsid.  
Används också i samband med konfiguration av ersättningsmodell i systemet ERMSO, för att identifiera enligt vilken modell/er ersättning ska beräknas.
 
Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-03-01 12:30 / Seljeseth, Ivar
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy