Classification and classification version details
Classification data
Modell
Modell
Codes
No
No

Beskrivning
Modellid används för att identifiera av vilken ersättningsmodell som används på ett uppdragsid.  
Används också i samband med konfiguration av ersättningsmodell i systemet ERMSO, för att identifiera enligt vilken modell/er ersättning ska beräknas.
 
Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-04-23 12:39 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy