Classification and classification version details
Classification data
ProdOmgTyp
Produktomgångstyp
Codes
No
No

Beskrivning
Produktomgångtyp används bl a för att hantera underleverantörsrelationer. Tabellen används endast av systemet Ersmo.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2008-01-01 - 2099-12-31
2011-03-22 16:36 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy