Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
ProdOmgTyp
Produktomgångstyp
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Produktomgångtyp används bl a för att hantera underleverantörsrelationer. Tabellen används endast av systemet Ersmo.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2008-01-01 - 2099-12-31
2011-03-22 16:36 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy