Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
AVTAL
AVTAL
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Tabellen innehåller den identitet (avtalsnummer) som ett vårdavtal har erhållit i avtalsdatabasen ADA. Avtal kopplas ihop med vårduppdrag (SAMVERKS). Master för AvtalsID och kopplingen mellan avtalsID, uppdrag och organisationsnummer är ADA.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-11-20 11:56 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy