Classification and classification version details
Classification data
AVTAL
AVTAL
Codes
No
No

Beskrivning
Tabellen innehåller den identitet (avtalsnummer) som ett vårdavtal har erhållit i avtalsdatabasen ADA. Avtal kopplas ihop med vårduppdrag (SAMVERKS). Master för AvtalsID och kopplingen mellan avtalsID, uppdrag och organisationsnummer är ADA.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-04-24 16:39 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy