Classification and classification version details
Classification data
FaktMot
Fakturamottagare
Organizations
No
No

Beskrivning
Tabellen innehåller information om vilka koder som fakturamottagare erhållit i HEJ. Fakturamottagare avser den aktör som ska betala för vården. Kan vara HSF, eller TioHundra. Separata fakturamottagarkoder används för att särskilja olika patientgrupper t ex stockholmare från utomlänspatient, asylsökande eller utländska patienter samt för hantering av underleverantörer. 
 
Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all organizations
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2008-01-01 - 2099-12-31
2008-08-01 09:44 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy