Classification and classification version details
Classification data
FaktUtst
Fakturautställare
Organizations
No
No

Beskrivning
I tabellen finns de koder som utgör identitet för de fakturautställare som finns i HEJ. HEJ är master för fakturautställare och exporterar dagligen hela tabellen till kodservern.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all organizations
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2008-01-01 - 2099-12-31
2008-08-01 10:03 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy