Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
FaktUtst
Fakturautställare
Organisationer
Nej
Nej

Beskrivning
I tabellen finns de koder som utgör identitet för de fakturautställare som finns i HEJ. HEJ är master för fakturautställare och exporterar dagligen hela tabellen till kodservern.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla organisationer
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2008-01-01 - 2099-12-31
2008-08-01 10:03 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy