Classification and classification version details
Classification data
Leverantör
Leverantör
Codes
No
No

Beskrivning
Master till denna tabell är HEJ. HEJ importerar varje natt exportfil från MEK med alla aktuella kopplingar mellan landstingets två olika kodsystem för organisatoriska enheter, nämligen kombikakoder och HSAid. HEJ skapar en ny leverantör för varje HSAid där någon kombikakod har ett vårduppdrag dvs ett uppdragsid. HEJ exporterar varje natt LeverantörID till Kodservern.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2009-01-01 - 2099-12-31
2009-05-12 10:26 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy