Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
Leverantör
Leverantör
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Master till denna tabell är HEJ. HEJ importerar varje natt exportfil från MEK med alla aktuella kopplingar mellan landstingets två olika kodsystem för organisatoriska enheter, nämligen kombikakoder och HSAid. HEJ skapar en ny leverantör för varje HSAid där någon kombikakod har ett vårduppdrag dvs ett uppdragsid. HEJ exporterar varje natt LeverantörID till Kodservern.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2009-01-01 - 2099-12-31
2009-05-12 10:26 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy