Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
Klassifikation
Klassifikation
Koder
Nej
Nej
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2009-01-01 - 2099-12-31
2011-01-26 14:21 / TietoEnator, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy