Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
Inrettning
Inrettning
Koder
Nej
Nej
Inrättningsregister. Förtecking över inrättningskoder
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2010-09-30 08:46 / Gorschelnik, Michael
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy