Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
BUDOMR
BUDOMR
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Budgetområde inom HSN

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2009-01-01 - 2099-12-31
2009-07-15 10:46 / Löfström, Åsa
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy