Classification and classification version details
Classification data
BUDOMR
BUDOMR
Codes
No
No

Beskrivning
Budgetområde inom HSN

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2009-01-01 - 2099-12-31
2009-07-15 10:46 / Löfström, Åsa
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy