Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
LKF
LKF
Koder
Nej
Nej
Län, kommun, församling
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2016-02-01 09:53 / Löfström, Åsa
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy