Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
Kombination
Kombination
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Används för att skapa kombinationer av Opkod (kvå) och/eller ATC-kod och/eller Produkt och/eller yrkeskategori (VDG). Kombinationen knyts till en eller flera modeller. Används av systemet Ersmo.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-01-14 10:39 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy