Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
Vårdservice
Vårdservice
Organisationer
Nej
Nej

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla organisationer
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2013-10-01 - 2099-12-31
2016-07-20 12:45 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy