Classification and classification version details
Classification data
Vårdservice
Vårdservice
Organizations
No
No

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all organizations
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
2013-10-01 - 2099-12-31
2016-07-20 12:45 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy