Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
ORGNR
ORGNR
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Används av HSF för att identifiera motparts (leverantörer) organisationsnummer i ett vårdavtal.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Sekund AB
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-01-15 17:15 / Pantzar, Robert
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy