Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
OMRKOD
OMRKOD
Koder
Nej
Nej
Områdeskod för betjäningsområden. Uppdateras ej! Använd Basomrny.
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2008-06-24 15:02 / Svensson, Ann
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy