Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
TESTTABELL3
TESTTABELL3
Koder
Nej
Nej

Testtabell 3 - för test av Områdesindelning

Test av områdetyp (se tabell OMRTYP) och SLL-områden (Se Testtabell 2) (källa: -Tillväxt- och regioneplaneförvaltningen -Stockholms läns landsting).

Ansvarig organisation: Hsf, E-hälsa och strategisk IT

Ansvariga: Eskil Österberg och Michael Pettersson

Funktionsgrupp:

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
2016-01-01 - 2099-12-31
2016-09-28 16:38 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy