Classification and classification version details
Classification data
PRODUKTTYP
PRODUKTTYP
Codes
No
No

Beskrivning
Koderna identifierar för vilken typ av produkt som ersättning ska beräknas och utbetalas.

Ansvarig Organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen.

Ansvarig
Vårdinformatik och Vårdersättningssystem.

Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning.

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2016-12-21 09:50 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy