Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
FTGTYP
FTGTYP
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Ska användas av HSF för att identifiera olika typer av företag.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2016-12-21 10:08 / SLLIT, Admin
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy