Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
KUND
KUND
Organisationer
Nej
Nej

Beskrivning
I tabell Kund finns de koder som utgör identitet för betalningsansvariga för medicinsk service. Den betalningsansvarige kan vara en förvaltning eller den remitterande enheten. KUND är en egenskap på kombikan (AVD).

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla organisationer
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-01-09 12:41 / Pilskog, Marita
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy