Classification and classification version details
Classification data
KUND
KUND
Organizations
No
No

Beskrivning
I tabell Kund finns de koder som utgör identitet för betalningsansvariga för medicinsk service. Den betalningsansvarige kan vara en förvaltning eller den remitterande enheten. KUND är en egenskap på kombikan (AVD).

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
 
Ansvarig
Vårdersättningsystem
 
Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all organizations
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-07-12 09:40 / Pilskog, Marita
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy