Classification and classification version details
Classification data
SAMVERKS
SAMVERKS
Organizations
No
No

Beskrivning
Det finns två olika typer av sammanhållande verksamhet (Samverks),  4-5-ställiga och 7-ställiga koder

 4-5-ställiga koder (STYP 06-13) är Vårduppdrag och beskriver avtalets uppdrag. UppdragsID kopplas till ett eller flera kombikakoder, Modell och i förekommande fall Åtagande.  ADA förser tabellen Samverks med kopplingen mellan Avtal och uppdrag.

 7-ställiga koder (STYP 01-05) är en gruppering av Kombikakoder som organisatoriskt hör samman. 7-ställiga samverkskoder av typen klinik används av GVR. Skälet är att man får byta avdelning på ett vårdtillfälle (d.v.s. låta utskrivande kombika vara en annan än den inskrivande) om det sker inom en och samma klinik.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all organizations
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-08-17 13:35 / Larsson, Eva-Britt
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy