Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
SAMVERKS
SAMVERKS
Organisationer
Nej
Nej

Beskrivning
Det finns två olika typer av sammanhållande verksamhet (Samverks),  4-5-ställiga och 7-ställiga koder

 4-5-ställiga koder (STYP 06-13) är Vårduppdrag och beskriver avtalets uppdrag. UppdragsID kopplas till ett eller flera kombikakoder, Modell och i förekommande fall Åtagande.  ADA förser tabellen Samverks med kopplingen mellan Avtal och uppdrag.

 7-ställiga koder (STYP 01-05) är en gruppering av Kombikakoder som organisatoriskt hör samman. 7-ställiga samverkskoder av typen klinik används av GVR. Skälet är att man får byta avdelning på ett vårdtillfälle (d.v.s. låta utskrivande kombika vara en annan än den inskrivande) om det sker inom en och samma klinik.

Ansvarig organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen

Ansvarig

Funktionsgrupp
Avtal

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla organisationer
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-01-18 15:14 / Sjögren Tengwall, Susanna
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy