Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
KLIN
KLIN
Organisationer
Nej
Nej
Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla organisationer
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-05-22 14:00 / Kamrén, Birgitta
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy