Classification and classification version details
Classification data
PRODUKT
PRODUKT
Codes
No
No

Beskrivning
Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas.
Beskriver t.ex. vilken DRG-grupperare som använts (öppen- eller sluten vård), vårdgren, tilläggsprodukt etc.
I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.
Produktkoder som baseras på DRG styrs av underlag från Socialstyrelsen. Övriga koder ansvar HSF för.

Ansvarig Organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen.

Ansvarig
Vårdinformatik och Vårdersättningssystem.

Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning.

Version data
pic 1 (Default version)
Advanced search
Show all codes
Basic Info
Field definitions
Publications
Event log history
1
1
Status ImageActive
1970-01-01 - 2099-12-31
2018-08-17 13:46 / Seljeseth, Ivar
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy