Klassifikationsdata och versionsdata
Klassifikationsdata
PRODUKT
PRODUKT
Koder
Nej
Nej

Beskrivning
Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas.
Beskriver t.ex. vilken DRG-grupperare som använts (öppen- eller sluten vård), vårdgren, tilläggsprodukt etc.
I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.
Produktkoder som baseras på DRG styrs av underlag från Socialstyrelsen. Övriga koder ansvar HSF för.

Ansvarig Organisation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen.

Ansvarig
Vårdinformatik och Vårdersättningssystem.

Funktionsgrupp
Fakturering- och ersättning.

Versionsdata
pic 1 (Standardversion)
Avancerad sökning
Visa alla koder
Basinformation
Fältdefinition
Publikationer
Händelselogg, historik
1
1
Status ImageAktiv
1970-01-01 - 2099-12-31
2019-01-18 12:46 / Seljeseth, Ivar
DB:OracleDatawell CodeServer Version 5.6.2Copyright © 2002-2014 Datawell Oy